Komorní cyklus K koncert 1

13. 10. 2021 Zahradní dům Teplice

 

Program:

František Antonín Míča: Smyčcový kvartet č. 2 C dur 

Wolfgang Amadeus Mozart: Hobojový kvartet F dur, KV 370

Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll „Z mého života“ 

 

Účinkují:

Smyčcové kvarteto SČF Teplice

David Pospíšil - housle

Robert Galyáš - housle

Petr Pospíšil - viola

Hynek Schütz - violoncello

Martin Beneš j. h. - hoboj

Komorní cyklus K koncert 2

17. 11. 2021 Zahradní dům Teplice

 

Program:

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur „Eroica“ v úpravě pro deset hráčů

Rudolf Karel: Nonet

 

Účinkují:

Teplické noneto

členové SČF Teplice a smyčcového kvarteta Fama Q

David Danel - housle

Roman Hranička - housle

Ondřej Martinovský - viola

Balázs Adorján - violoncello

Jan Doskočil - kontrabas

Anna Nešverová - flétna

Martin Beneš - hoboj

Petr Kubík - klarinet

Radovan Skalický - fagot

Jaroslav Keller - lesní roh

Komorní cyklus K koncert 3

15. 12. 2021 Zahradní dům Teplice

 

Program:

Adam Skoumal: Sarabanda a Gigue 

Jindřich Feld: Sonatina pro dvoje housle  

Josef Suk: Melodie                        

Eugène Ysaÿe: Sonáta pro dvoje housle a moll

 

Účinkují:

Houslové duo

Eva Zrostlíková - housle

Jan Zrostlík - housle

Komorní cyklus K koncert 4

19. 1. 2022 Zahradní dům Teplice

 

Program:

Georg Friedrich Händel: Cara sposa z opery Rinaldo pro mezzosoprán 

Antonio Vivaldi: Koncert pro zobcovou flétnu g moll „La notte“

Georg Friedrich Händel: Ombra mai fu 

Edvard Hagerup Grieg: Z časů Holbergových, suita ve starém slohu pro smyčcový orchestr, op. 40

Leoš Janáček: Suita pro smyčcový orchestr

 

Účinkují:

North Czech Capella

sólisté:

Marie Vencourová - zobcová flétna

Aneta Loskotová - mezzosoprán

 

Komorní cyklus K koncert 5

16. 2. 2022 Zahradní dům Teplice

 

Program:

Josef Mysliveček: Smyčcový kvartet F dur

Leoš Janáček: Smyčcový kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“

Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 14 As dur, op. 105

 

Účinkují:

Doležalovo kvarteto

Václav Dvořák - housle

Jan Zrostlík - housle

Martin Adamovič - viola

Vojtěch Urban - violoncello

Komorní cyklus K koncert 6

23. 3. 2022 Zahradní dům Teplice

 

Program:

Johann Sebastian Bach

Arcangelo Corelli

Georg Friedrich Händel

Samuel Scheidt

 

Účinkují:

Five Brass

Karel Vencour - trubka

Karel Kála - trubka

Pavel Staněk - lesní roh

Michal Černý - pozoun

Milan Podolský - tuba

Komorní cyklus K koncert 7

20. 4. 2022 Zahradní dům Teplice

 

Program:

Joseph Haydn: Londýnské trio č. 1 C dur v úpravě pro flétnu, housle a violoncello 

Carl Maria von Weber: Trio g moll pro flétnu, violoncello a klavír, op. 63

Tommaso Giordani: Trio G dur pro flétnu, housle a violoncello, op. 12 

 

Účinkují:

Olšer - Schütz - Zuber Trio

Martin Zuber - flétna

Tomáš Olšer - housle

Hynek Schütz - violoncello

Michaela Hajíčková, j. h. - klavír