Koncert k uctění památky J. Kubery Praha Rudolfinum 3. 2. 2020

 

Záznam České televize z koncertu k uctění památky Jaroslava Kubery Praha Rudolfinum 3. 2. 2020

 

Účinkují:

Václav Hudeček - housle

Severočeská filharmonie Teplice
dirigent: Charles Olivieri-Munroe

 

Program:
Státní hymna České republiky
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 e moll, op. 95 "Z Nového světa", 2. věta Largo
Antonín Dvořák: Romance f moll, op. 11 pro housle a orchestr
Antonín Dvořák: Symfonie č. 8 G dur, op. 88, 3. věta Allegretto grazioso
Pietro Mascagni: Intermezzo z opery Cavalleria Rusticana