Ochrana oznamovatelů

Informace k Zákonu o ochraně oznamovatelů, včetně vnitřní směrnice a podání oznámení jsou umístěny v interní zabezpečené sekci Intranet, přístupné všem zaměstnancům Severočeské filharmonie Teplice po přihlášení jménem a heslem.