Koncerty pro školy

Jsem Goethe, vítejte v Teplicích!

aneb hudebně literární listování lázeňskou knihou hostů

 

Hudebně-dramatický, naučně zábavný program Jsem Goethe, zůstaňte v Teplicích! navazuje na předchozí pořad Jsem Beethoven, vítejte v Teplicích!, který se věnoval výhradně dílům Ludwiga van Beethovena.

Nový program hýří plejádou významných osobností, které se v minulosti v Teplicích léčily či zde absolvovaly léčebný pobyt. Johann Wolfgang Goethe nyní vystupuje v hlavní roli všeobecně známé osobnosti – ctěného doyena milujícího nejen Teplice, ale především přátelská a vzácná setkání v nich, a to napříč dobami. Může proto potkat např. ruského cara Petra I. Velikého, ale též pruského císaře Viléma Bedřicha, rakouskou císařovnu Sissi, z umělců vedle Ludwiga van Beethovena a Richarda Wagnera i spisovatele Hanse Christiana Andersena, z dalších hvězd své doby třeba proslulého Giacoma Casanovu. Hudební část programu je sestavena z děl skladatelů, kteří do Teplic zavítali nebo mají spojitost s historickými osobnostmi v pořadu vystupujícími.
Pořad je koncipován jako koncert symfonické hudby pro dětské publikum. Je moderován dvěma herci a interpretován velkým symfonickým orchestrem. Interaktivně zapojuje posluchače do děje a zábavnou formou vštěpuje základní poznatky o symfonické hudbě a regionu lázní Teplice.

 

Autoři pořadu:

Martin Pášma a Tomáš Ille

Délka:

cca. 50 minut

 

Účinkují:

Zbyněk Fric
Svatopluk Schuller

 

Severočeská filharmonie Teplice

dirigent:

Petr Vronský

 

Koncerty jsou vhodné pro žáky 1. i 2. stupně základních škol a studenty středních škol.

 

Koncerty se konají v Domě kultury Teplice 

 

Termíny koncertů:

16. září 2024 8:30 a 10:30

17. září 2024 8:30 a 10:30

18. září 2024 8:30 a 10:30

19. září 2024 8:30 a 10:30

 

Vstupné:

50 Kč, učitelský doprovod zdarma

Školám, které sídlí mimo území města Teplice a zajistí si vlastní autobusovou dopravu, proplatí SČF Teplice náklady na dopravu žáků z místa školy do Domu kultury Teplice a zpět.

 

Objednávky vstupenek:

Vzhledem k tradičně velkému zájmu všech škol lze předpokládat brzké vyprodání všech koncertů. Rezervujte si proto Vámi vybraný termín konání koncertu a počet rezervovaných míst co nejdříve na telefonu 778 888 013, nebo e-mailem na adrese sev.filharmonie@seznam.cz. Uzávěrka rezervací proběhne 13. září 2024.