Ceny abonentních vstupenek

 

plné vstupné

držitelé průkazu ZTP,

senioři od 60 let,

studenti a děti

1 koncert cyklu A 

250 Kč  

1 koncert cyklu B

250 Kč  

1 koncert prémiového cyklu C

300 Kč  

1 koncert dětského cyklu D 

200 Kč

 

1 koncert komorního cyklu K

200 Kč

 

1 koncert mladého cyklu M

200 Kč

 

Symfonický cyklus A (7 koncertů)

1 200 Kč 900 Kč
Symfonický cyklus B (7 koncertů) 1 200 Kč 900 Kč
Komorní cyklus K (7 koncertů) 900 Kč 700 Kč
Dětský cyklus D (3 koncerty) 500 Kč 250 Kč
Mladý cyklus M (3 koncerty) 500 Kč 250 Kč
Cyklus A+B (14 koncertů) 2 000 Kč 1 500 Kč
Cyklus A+B+C(17 koncertů) 2 500 Kč

2 000 Kč

Cyklus A+B+C+K(24 koncertů) 3 000 Kč

2 500 Kč

 

Prémiový cyklus C si mohou zakoupit jen držitelé abonentní vstupenky na cyklus A + B.

Nelze jej zakoupit pouze k cyklu A, B nebo k cyklu K, ani samostatně.

 

Prémiové cykly D a M se kupují samostatně a nejsou vázány na zakoupení jiného abonmá.