Ceny abonentních vstupenek

 

plné vstupné

držitelé průkazu ZTP,

senioři od 60 let,

studenti a děti

1 koncert cyklu A nebo B

200 Kč  

1 koncert prémiového cyklu C

250 Kč  

1 koncert komorního cyklu K

150 Kč  

Symfonický cyklus A (7 koncertů)

900 Kč 700 Kč
Symfonický cyklus B (7 koncertů) 900 Kč 700 Kč
Komorní cyklus K (7 koncertů) 700 Kč 500 Kč
Cyklus A+B (14 koncertů) 1 600 Kč 1 200 Kč
Cyklus A+B+C (17 koncertů) 1 800 Kč 1 400 Kč
Cyklus A+B+C+K (24 koncertů) 2 300 Kč 1 800 Kč

 

* Prémiový cyklus C si mohou zakoupit jen držitelé abonentní vstupenky na cyklus A + B.

Nelze jej zakoupit pouze k cyklu A, B nebo k cyklu K, ani samostatně.

 

Zakoupené abonentní vstupenky na koncertní sezonu 2020-2021 zůstávají dle zákona 247/2020 Sb. ze dne 19. května 2020 ve znění pozdější novelizace ze dne 2. listopadu 2020 v platnosti i pro novou sezonu 2021-2022 bez nutnosti jejich aktualizace v administraci Severočeské filharmonie Teplice.

Jako organizace hospodařící s finančními prostředky z veřejných zdrojů se musíme řídit tímto zákonem, který však zároveň umožňuje výjimky pro držitele průkazu ZTP, uchazeče o zaměstnání, osoby těhotné, osoby na mateřské či rodičovské nebo osoby nad 65 let věku.

Je však nutné vzít na vědomí, že termíny koncertů, uvedené na zadní straně Vaší stávající abonentní vstupenky, již nebudou aktuální.