Praha

Typ akce: Koncertní zájezdy
Datum: 19.12.2023, 19:00
Místo konání: Praha Sál Martinů
Organizátor, kontakt: MHF České doteky hudby


Program:

Stanislaw Maniuszko: Halka, předehra k opeře
Ivan Kurz: „Krása!“ pro mezzosoprán a orchestr na text prastaré mayské modlitby
Zdeněk Fibich: Poem pro symfonický orchestr, op. 39 z cyklu Idyly
Sylvie Bodorová: Mysterium druidum, koncert pro harfu a smyčce
Fagus mysticus
Vindobona
Daemones igni
Antonín Dvořák: Biblické písně, op.99, B.189
Oblak a mrákota je vůkol Něho
Skrýše má a poveza má
Slyš, ó Bože
Hospodin jest můj pastýř
Bože!Bože! Píseň novou
Slyš, ó Bože, volání mé
Při řekách babylonských
Popatřiž na mě a smiluj se nade mnou
Pozdvihuj očí svých k horám
Zazpívejte Hospodinu píseň novou

 

Účinkují

Eva Garajová – mezzosoprán
Klara Bábel – harfa

Severočeská filharmonie Teplice

dirigent:
Wojciek Rodek