Informace pro abonenty

Zakoupené abonentní vstupenky na koncertní sezonu 2020-2021 zůstávají v platnosti i na koncertní sezonu 2021-2022.