Ceny abonentních vstupenek

 

plné vstupné

držitelé průkazu ZTP,

senioři od 60 let,

studenti a děti

1 koncert cyklu A nebo B

200 Kč  

1 koncert prémiového cyklu C

250 Kč  

1 koncert komorního cyklu K

150 Kč  

Symfonický cyklus A (7 koncertů)

900 Kč   700 Kč
Symfonický cyklus B (7 koncertů) 900 Kč   700 Kč
Komorní cyklus K (7 koncertů) 700 Kč   500 Kč
Cyklus A+B (14 koncertů) 1 600 Kč 1 200 Kč
Cyklus A+B+C (17 koncertů) 1 800 Kč 1 400 Kč
Cyklus A+B+C+K (24 koncertů) 2 300 Kč 1 800 Kč

 

* Prémiový cyklus C si mohou zakoupit jen držitelé abonentní vstupenky na cyklus A + B.

Nelze jej zakoupit pouze k cyklu A, B nebo k cyklu K, ani samostatně.

 

Zakoupené abonentní vstupenky na koncertní sezonu 2020-2021 zůstávají v platnosti i na koncertní sezonu 2021-2022.