Praha

20. 7. 2023 um 17:00 Uhr

Valdštejnská zahrada Praha

 

Programm:

Bedřich Smetana: Furiant 
Bedřich Smetana: Jiřinková polka 

Bedřich Smetana: Skočná 
Antonín Dvořák: Polonéza z opery Rusalka
Antonín Dvořák: Humoreska 
Oskar Nedbal: Valse triste 
Karel Kovařovic: Havířská polka 
Leoš Janáček: Čeladenský tanec
Leoš Janáček: Pilky 
Johannes Brahms: Uherský tanec č. 5 
Johannes Brahms: Uherský tanec č. 6 
Petr Iljič Čajkovskij: Valčík z baletu Louskáček 

Aram Chačaturjan: Galop 
Julius Fučík: Vjezd gladiátorů 

 

Solist:

Severočeská filharmonie Teplice

Dirigent:
Petr Vronský